Koronaohje 18.2.22 alkaen
Julkaistu: 18.02.2022 23.40

Koronaohje 18.2.22 alkaen

Koronatiedote/-ohjeet 18.2.2022

Yleisötilaisuuksien alueelliset suositukset

Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita. KymSoten alueella ei ole tällä hetkellä enää yleisörajoitteita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi. Kaikille osallistujille on vahva maskisuositus koko tilaisuuden ajan.

Maskin käyttöä on tärkeää etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Myös ruuhkaisissa ulkotiloissa suositellaan maskin käyttöä.

Samoin tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjille on suositus edellyttää tilaisuuksiin osallistuvilta maskin käyttöä sekä huolehtia, ettei sisä- tai ulkotiloissa synny lähikontakteja. Erityisesti tämä tulee huomioida paikoissa, joissa ei ole istumapaikkoja.

Ohjeistus harrastus-, liikunta- ja urheilutoimintaan

Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa suositellaan, että harrastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota koronaturvallisuuteen. Pienryhmäharjoittelua ei tarvitse käyttää.

Vahva maskisuositus on voimassa kaikissa sisätiloissa 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille

Maskia ei tarvitse käyttää urheilusuorituksen aikana

- Sisätiloihin edelleen vain harjoitusten kannalta välttämättömät henkilöt.

- Vanhemmat voivat seurata harjoituksia kahviossa tai katsomossa. Pukuhuoneissa vanhempien osalta vain toiminnan kannalta välttämättömät käynnit (esim. pukemisen avustus).

- Pukuhuonetilojen käyttöä ja niissä oleskelua tulee välttää

- Suositaan harjoituksia, joissa ei synny fyysistä kontaktia ja huolehditaan turvaväleistä

- Hygieniasta on huolehdittava korostetusti (käsienpesu, varusteiden ja välineiden puhdistus)

- Harjoitustilaan tulee saapua mielellään vasta oman vuoron alkamisaikaan ja tilasta on poistuttava 5 minuuttia ennen oman vuoron päättymistä

- Riittävät turvavälit on pystyttävä säilyttämään yleisissä tiloissa ja harjoituksissa aina kun mahdollista. Jos pelaajia tulossa runsaasti harjoituksiin suosittelemme useamman pukuhuoneen käyttöä.

Altistumiset

- Koulussa tapahtuneissa (matala riski) altistuksissa riittää altistuneen oireiden seuranta ja oireita ilmetessä poisjäänti toiminnasta matalalla kynnyksellä

- Korkean tason altistumisissa karanteenikäytäntö KymSoten ohjeistuksen mukaisesti.